(1)
Shamsul Azhar Shah; Md. Idris Mohd. Nor; Abdul Hadi Harman Shah; Tahir Aris. PENGGUNAAN APLIKASI GIS DALAM PENYAKIT TUBERKULOSIS DI CHERAS, KUALA LUMPUR, MALAYSIA . MJPHM 2002, 2, 15-26.